בכל פעם שאתם מתייגים אותנו מלאך מקבל את הכנפיים שלו