תנאי שימוש

מדיניות ביטול עסקה

צרכן הרוכש מוצר באתר מנטרה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של מנטרה או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.